skip to Main Content

Faglig og social trivsel i skolen

Det er vigtigt, at dit barn trives godt i skolen både fagligt og socialt. I Danmark skal dit barn gå i skole i mange år, og det skal helst være en så positiv oplevelse som muligt. Man kan vælge mellem forskellige skoler til sit barn. Det kan enten være folkeskolen, friskoler, privatskoler eller kostskoler. Der er også mulighed for hjemmeundervisning, hvis man foretrækker det.

Folkeskolen – rummelig og kontrastfyldt

De fleste børn begynder i en folkeskole, og her møder de en masse nye børn, som de skal lære at kende. Der går nogen tid, før barnet vænner sig til den nye skoledag, men klasseværelset skal helst være et sted, hvor barnet kan lide at være. Der siges meget om folkeskolen, og nogle forældre er tilfredse med tilbuddet, imens andre er utilfredse og mener, at børnene lærer for lidt og der er for meget uro. Som elev og forælder skal man være indstillet på, at folkeskolen er både rummelig og kontrastfyldt.

Friskoler som alternativ

Men friskolerne kan være et alternativ til folkeskolen. Friskolerne kan have andre pædagogiske tilgange til, hvordan børnene skal undervises, eller de kan have mere fokus på kreative fag. Her kan du opleve, at dit barn kommer hjem med billeder, barnet har malet, og som du kan hænge op på væggen. Du kan samtidig benytte anledningen til at tapetsere stuen med flotte tapeter fra https://www.familietapeter.dk/, så din bolig kommer til at se ud som ny. Nogle børn trives bedre med, at der er nogle lidt andre rammer end i folkeskolen. Det kan også for nogle børn være en fordel at gå på en lille skole frem for en stor skole.

Hvordan fungerer klassen?

Nogle skoleklasser fungerer rigtig godt socialt, og her kan man også få et stort fagligt udbytte, imens der er andre skoleklasser, hvor der er megen uro, mobning, larm og en dårlig kommunikation mellem eleverne og lærerne. Som forælder kan man søge om at få flyttet sit barn til en parallelklasse, eller man kan tage sit barn helt ud af folkeskolen og sætte det i en friskole. Men først bør man lytte til børnenes lærer som kan have gode forslag til, hvordan børnene kan komme til at trives bedre.

Fokus på det faglige

På nogle privatskoler er der meget fokus på det faglige – mere end det sociale. Det kan være godt for nogle børn, som gerne vil fordybe sig mere i bestemte fag, end de fik mulighed for i folkeskolen. For nogle børn kan det virke forstyrrende, hvis der sker for meget socialt omkring dem, og så kan det være en lettelse at gå på en skole, hvor der er mere fokus på det faglige. Som forælder må man tage udgangspunkt i, hvad det er for et barn man har, når man skal træffe et skolevalg. Nogen gange kan et eller flere skoleskift være nødvendige, før man finder den rigtige skole til sit barn.

Back To Top