skip to Main Content

Det enkelte skolebarns behov

Som forælder er det vigtigt, at man lytter til, om ens barn trives fagligt og socialt i skolen. Hvis barnet bliver mobbet i sin folkeskoleklasse eller ikke trives i den friskole, som barnet går i, så må du som forælder lytte til det og tage stilling til, om det er nødvendigt, at barnet skifter skole.

Dine skoleerfaringer er ikke de samme som dit barns skoleerfaringer

Alle voksne har erfaringer med at gå i skole. For nogle var det en god tid, for andre et helvede at gå i folkeskole. Gamle elever, der har gået i friskole, på privatskole eller kostskole har også forskellige opfattelser og erfaringer med, hvordan det var. Fik man noget ud af det fagligt, eller spildte man sin tid? Kunne man begå sig socialt, eller blev man mobbet? Du vil måske gerne have, at din barn skal gå i Rudolf Steiner-skole eller på kristen friskole, fordi du selv har gået der og var glad for det, eller også har du måske fordomme om disse skoler, fordi du aldrig selv har gået der. Selvom du som forælder fx husker din tid i folkeskolen som udmærket, så er det ikke sikkert, at dit barn får de samme positive oplevelser, hvis barnet kommer i en klasse, hvor det ikke trives socialt, eller hvis der er undervisere, som barnet ikke kommunikerer særlig godt med. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at flytte barnet til en anden folkeskole, eller overveje om en privatskole eller en friskole kan være en løsning.

Lad barnet komme til orde

Det er vigtigt, at du taler med dit barn om, hvordan det trives i skolen. Samtalen skal helst foregå i trygge rammer, hvor barnet kan være åbent og ærligt. Det kan være, når I er derhjemme. Måske vil barnet helst tale om det, når I sidder på barnets værelse. Når I er færdige med at tale om skolen, så kan du jo foreslå barnet, at I giver børneværelset en opfriskning og køber flotte Plakater, som kan hænge på væggen over sengen eller skrivebordet. Barnet kan selv være med til at vælge plakaterne, som kan købes på nettet.

Vælg den skole som er bedst for barnet

Det vigtigste er, at det enkelte skolebarns behov bliver imødekommet fagligt og socialt. Hvis dit barn har et ønske om at gå på kostskole, så kan det godt være, at du selv værger dig ved tanken, fordi du forbinder en kostskole med hård disciplin, men for barnet kan det være en god løsning. Som forælder er det vigtigt, at man er åben for, at barnet kan have nogle ønsker og behov, som er anderledes, end man måske havde forestillet sig. Det skal man være åben for som forælder. I nogle tilfælde kan det hjælpe at tale med barnets klasselærer, om de udfordringer barnet har. I andre tilfælde er det nødvendigt med et skoleskift og en frisk start. Når barnet kommer i en ny klasse og trives fagligt og socialt, vil du se, at det er det hele værd.

Back To Top