skip to Main Content

IT som fag i skolen

Ingen er vist i tvivl om, at IT er en vigtig del af tilværelsen for de fleste mennesker. Vi lever i et af de mest gennemdigitaliserede samfund i verden, og udviklingen er slet ikke slut endnu – også selv om der er nogle der synes, at digitaliseringen går lidt for hurtigt. Det er derfor vigtigt, at IT tages alvorligt som fag i skolen, og at børnene hurtigt får et indblik i, hvad IT kan gøre for dem, både nu og her i skolelivet og senere, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Som lærer har man en vigtig rolle for at få formidlet denne viden til dine elever.

Brug et IT-system som case i undervisningen

Noget af det, som I kan beskæftige jer med i IT-undervisningen, er betydningen af IT på arbejdspladsen. Her kan I for eksempel beskæftige jer med den interne kommunikation på arbejdspladsen og bruge et intranetsystem som Omnia intranet fra den landsdækkende it-leverandør preciofishbone.dk som case. Preciofishbone.dk er ikke alene det velfungerende Omnia intranet, men en lang række andre it-systemer, som alle har det til fælles, at de bidrager til bedre kommunikation, vidensdeling, højere effektivitet og i sidste ende en styrket forretning med bedre indtjening. Ved at arbejde med disse emner som tema kan I lære børnene, at IT er meget andet end internet og underholdning, men noget, som har dyb betydning for hele deres liv, både nu og senere.

Bruger I Preciofishbone.dk og deres Omnia intranet som emne for undervisningen kan I også samtidig arbejde med begreber som intern kommunikation, vidensdeling og læring, som systemet er fremragende til. Skal ungerne senere gå håndværkervejen, vil de også i disse jobs få brug for at kunne anvende IT-systemer af denne art, så emnet er vigtigt uanset hvad fremtiden bringer.

Et fag med stor bredde

IT eller teknologiforståelse som fag i skolen er et meget bredt fag, og nogle steder har man valgt at være meget teoretiske omkring det og for eksempel lære børnene programmering og andre ting, der så at sige ligger bag den brugerflade, som vi møder, når vi anvender IT-systemer. Der er mange diskussioner om, hvor dybt ned i IT-fagets substands man skal gå, men de fleste vil nok mene, at det er vigtigt at børnene får en forståelse af, at IT er noget, der gennemsyrer hele samfundet og præger alt, hvad vi foretager os. Jo bedre man kender til strukturen i IT, og den måde, det kan anvendes på, jo bedre kan vi også forholde os til det. IT er ikke alene noget, der er samfundskritisk, fordi det indgår i alle funktioner i samfundet, det er også noget, der kan rumme en risiko, fordi systemerne også kan bruges negativt. Jo mere eleverne ved, jo bedre kan de forholde sig til dette og være kritiske i deres tilgang til IT.

Back To Top