skip to Main Content

Er en kostskole en god idé?

Har man overstået de første år i en folke- eller friskole, så melder sig ofte spørgsmålet, hvad man så skal i sit videre skoleliv. De fleste går videre i folkeskolens øverste klasser og derfra videre i gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse. Men for nogle kan livet på en kostskole måske være tiltrækkende og en god løsning.

Der er mange kostskoler rundt omkring i landet, der som oftest tilbyder folkeskolens ældste klasser eller en gymnasieuddannelse. Men hvorfor skal man vælge en kostskole?

Nogle går på en kostskole, fordi de ikke har mulighed for at følge en normal dagskole. Måske arbejder forældrene i udlandet, men ønsker, at deres børn får en dansk skoleuddannelse, og så kan kostskolen være en fin løsning. Andre går på kostskole, fordi de har problemer derhjemme eller ikke trives i den skole, de ellers gik på. For dem kan kostskolen være et særligt ‘helle’, et sted, hvor de kan udvikle sig på deres egne præmisser og uden at have en træls historisk i bagagen.

Danmark har flere kendte kostskoler, hvoraf nogle måske især henvender sig til elitens børn. Det er skoler som Herlufsholm kostskole og Sorø Akademi. Men mange gymnasier også uden for de kendte kredse har en kostafdeling, hvor eleverne så har deres hjem. For eksempel børn, der er vokset op en ø, hvor der ikke er skole til de ældste klassetrin – så må turen gå til en kostskole på fastlandet, hvis uddannelsen skal gøres færdig.

Nogle kostskoler har en særlig værdipolitisk eller religiøs baggrund. For eksempel er der flere kostskoler, som er etableret på et indremissionsk idégrundlag, eller de bygger på eksempelvis Grundtvigs syn på tilværelsen.

Som forældre er det vigtigt, at I finder en kostskole, som I føler jer trygge ved, og som matcher de værdier, I selv bygger jeres tilværelse på. Så er der gode forudsætninger for et vellykket ophold og for en god oplevelse for jeres barn.

Back To Top