skip to Main Content

En ganske særlig skole

Det kongelige teater i København er hjemsted for en ganske særlig skole – nemlig balletskolen, som er unik, idet den som en af få balletskoler i verden har sit hjemsted på selve teatret. Skolen er en heldagsskole, som ikke blot lærer børnene at danske ballet, men varetager hele deres skolegang – selve den undervisning, der svarer til folkeskolen almene uddannelse, varetages af N. Zahles Gymnasieskole, som er en af de mest kendte danske skoler.

Balletskolens folkeskoledel varetager undervisningen fra 0. til 9. klasse, og der går i alt omkring 120 elever på skolen. Fagligt set klarer eleverne sig generelt godt – ja, deres afgangseksamen ligger typisk et par karakterer over det snit, der ellers gælder i Danmark. Måske skyldes de gode resultater, at der er forholdsvis få – fra 8 til knap 20 – elever i klasserne, så den enkelte elev kan få megen støtte fra lærere og kammerater. Men årsagen er måske også, at eleverne er sammen hele dagen og derfor har et rigtig godt kendskab til hinanden og forstår at støtte hinanden.

Balletskolen på Det kongelige teater i København er grundlagt i 1771 og er dermed en af de ældste stadig eksisterende balletskoler i verden. Skolen har et fantastisk ry – danske balletdansere er uddannet på et meget højt niveau og er efterspurgte også på de store internationale scener.

Ballet er naturligvis hovedaktiviteten på skolen ved siden af den almindelige undervisning. Men skolen tager hånd om hele barnets udvikling og uddanner også børnene i forskellige kreative, rytmiske og kunstneriske fag. Efter 9. klasse kan børnene fortsætte tre år og afslutte med en HF-eksamen, og på dette trin er de også færdiguddannede som balletdansere og kan begynde deres karriere på scenen.

Back To Top