skip to Main Content

Folkeskolen i Danmark

Siden 1814 har vi i Danmark mere eller mindre haft det, som vi i dag kalder folkeskolen. Bag folkeskolen står kravet om, at alle børn i Danmark skal undervises. Det behøver ikke at være i en folkeskolen eller anden skole – forældre kan også undervise deres børn hjemme eller ansætte en lærer til at undervise børnene.

I Danmark er folkeskolen undervisningstilbuddet, som alle kan anvende, men som sagt kan man også undervise børnene hjemme, eller de kan gå i en friskole eller på efterskole.

Børn i dag starter i 0. klasse og har derefter 9 års undervisningspligt, sådan at børn i Danmark får 10 år i grundskolen.

Skolens formål

Ideen med folkeskolen er beskrevet i dens formålsparagraf, som senest er revideret i 2017. Et vigtigt mål med skolen er selvfølgelig at gøre børnene klar til deres liv – i første omgang den videre uddannelse, som de skal gå i gang med efter folkeskolen, hvad enten det er gymnasiet eller en teknisk uddannelse, en læreplads eller andet. Men formålet med skolen er ikke bare læring i form af færdigheder i regning, dansk og alle de andre grundfag. Formålsparagraffen handler også om, at skolen skal give børn et godt indblik i og forståelse af dansk kultur, dansk historie og den måde, som vort samfund i det hele taget fungerer på.

Dertil skal skolen være med til at danne børnene, så de udvikler deres empati, sociale kompetencer og deres selvtillid. Og skolen skal være med til at give børnene færdigheder, så de kan være en del af et demokratisk samfund med rettigheder og pligter og med evne til at tage stilling og handle på egen hånd og sammen med andre.

Folkeskolen bliver nogle gange kritiseret for ikke at være grundig nok og god nok til at lære børnene de basale færdigheder. Ikke så få børn forlader skolen uden at kunne regne og skrive ordentligt – man taler om, at nogle børn er funktionelle analfabeter. Men man kan godt diskutere, om den mangel ligger hos skolen, eller om årsagerne skal findes andre steder. Børn i dag påvirkes fra mange sider og har adgang til sociale medier og underholdning på en helt anden måde, end deres forældre og deres forældre igen havde. Så der er rigtig meget, der kan fjerne fokus på læringen og forstyrre koncentrationen – og det er jo ikke folkeskolens skyld.

Back To Top