skip to Main Content

Steinerskolerne

Danmark er kendt for sine friskoler, og nogle af de mest profilerede inden for denne del af skolens verden er Rudolf Steiner-skolerne, som de hedder i Danmark og Norge. I resten af verden betegnes skolerne som Waldorf skoler. Fælles for alle Rudolf Steiner-skolerne er, at bygger på de teorier om livet, som den østrigske filosof Rudolf Steiner udviklede med baggrund i antroposofien, et særligt filosofisk univers.

Rudolf Steiner levede fra 1861 til 1925 og er i dag ud over skolerne også kendt for sine tanker om landbrug og havekultur, som han samlede i tankesættet omkring biodynamik. Biodynamisk landbrug er således økologisk landbrug med en række yderligere bestemmelser, som tager afsæt i Steiners filosofi.

Rudolf Steiner skolerne lægger stor vægt på kreativitet og understøtter kreativ tænkning og udvikling på mange forskellige måder. Huse, der er bygget med det formål at være en Rudolf Steiner-skole, er ofte ganske specielle, idet de for eksempel ikke har nogle rette vinkler – det er der nemlig ikke i naturen, så det bør vi også undgå i menneskelig sammenhæng.

Eleverne i en Rudolf Steiner skole får ingen karakterer, men de vurderes i stedet med fyldige udtalelser, som lærerne skriver.

Back To Top