skip to Main Content

Friskoler – et dansk fænomen

Her i Grundtvigs land er det vel ikke så mærkeligt, at friskolerne trives og er skudt op både i by og på land. En friskole oprettes oftest at folk, som har en bestemt tilgang til tilværelsen, som de ønsker afspejler sig i den skole, som børnene skal gå på.

En friskole skal opfylde de danske krav til, hvad børn skal lære, og når det opfyldes, er der langt hen ad vejen frihed til at gøre, som man vil. Myndighederne kontroller, at den enkelte skole lever op til friskoleloven, som er lovgrundlaget for de frie grundskoler.

Der findes mange forskellige typer friskoler i Danmark. Inden for den kristne religion er der stiftet flere kristne friskoler, der findes en jødisk skole, og der er flere friskoler med muslimsk grundlag. Dertil kommer mange andre skoler med et særligt værdigrundlag.

Mange friskoler er etableret i lokalområder, hvor der har ligget en almindelig folkeskole, som så er blevet nedlagt af kommunen. Mange steder er en kreds af forældre så gået ind og har stiftet en skoledrivende forening, som så fører den nedlagte skole videre.

Friskoler får offentligt tilskud, men derudover finansierer forældrene også selv en del af udgifterne.

Back To Top