skip to Main Content

Skoler med religionen som bagtæppe

Danmark er kendt for at have stor frihed, når det gælder om at indrette undervisningen. Vi har undervisningspligt – det vil sige, at børnene skal modtage undervisning i et bestemt mål af mængde og tid, og de forskellige fag skal dækkes ind, men når det sker, er der stor frihed til at indrette sig, som man vil. Man kan sågar undervise sine børn hjemme, men det er det nu de færreste, der gør. I stedet finder forældrene en skole, der passer til deres etos og livsholdning, hvis ikke de synes, den lokale folkeskole dækker deres behov.

Forældrene er ofte med til at vedligeholde og indrette friskolerne, for eksempel med flotte og mønstrede patchworktæpper, legehjørner og andet, som de mener dækker andre behov hos børnene end de rent boglige.

Det er baggrunden for, at vi i Danmark har mange såkaldte friskoler, som fungerer under det, der hedder “Lov om friskoler og private grundskoler”. På landet var det før i tiden ofte skoler, der byggede på de grundtvigske-koldske tanker om børn og undervisning, og i byerne var det ofte realskoler, der blev etableret på baggrund af forskelligt tankegods.

Mange religioner har deres egne skoler

I dag findes der mange friskoler, som bliver drevet på en religiøs baggrund. I medierne hører vi ofte om undervisning, der bliver lidt for religiøs, for eksempel på nogle af de muslimske friskoler i de store byer, men der findes også katolske skoler, skoler under retninger inden for Folkekirken, der er en jødisk skole i København m.fl. De kristne friskoler bliver eksempelvis drevet af Indre Mission, der har skoler baseret på Indre Missions værdigrundlag spredt over hele landet.

Også andre skoleretninger såsom Steinerskolerne drives ud fra et særligt værdigrundlag, men om man vil kalde det for religiøst eller ej, er nok en smagssag.

Også inden for efterskolerne findes der mange skoler, der har et religiøst afsæt. En af dem er Rudehøj efterskole, som ligger i den lille by Odder mellem Aarhus og Horsens. Her har man i mange år ved siden af skolevæsenet også drevet sommercamping, hvor børn og unge er kommet på bibelcamping, og senere år er flyttet andetsteds hen, viser det, at det nogle gange kan blive en totaloplevelse at gå på en religiøst funderet fri- eller efterskole, så et forløb kan komme til at handle om meget andet end den umiddelbare indlæring.

Back To Top