skip to Main Content

Hvilken skole skal dit barn gå i?

Ja, principielt behøver det slet ikke gå i skole, for du kan nemlig vælge at undervise dine børn derhjemme, for vi har undervisningspligt i Danmark, ikke skolepligt. Der er nu ikke så mange, der vælger selv at undervise deres børn, og med god grund. For det kræver stor indsigt og viden samt store pædagogiske evner at føre børn igennem et undervisningsforløb – og det bliver næppe nemmere, når det er ens egne…

Vælger du imidlertid at undervise dine børn hjemme, kan det være en god idé med en funktionel træningsbænk, som I kan bruge, når I skal have en pause i den teoretiske undervisning og i stedet have gymnastik eller lave andre fysiske øvelser.

Der er heldigvis her i landet mange muligheder for at sende børnene i en skole. De fleste vælger folkeskolen, som typisk ligger i nærheden af, hvor man bor. Men der er også mange friskoler rundt omkring i landet, som er etableret af en forældrekreds, der gerne ville tilbyde deres børn en undervisning med en særlig vinkel eller med en særlig grundholdning. Eller de kan have overtaget en folkeskole, der ellers skulle have været nedlagt, og omdannet den til en privat friskole. Der er rigtig mange eksempler på dette rundt om i landet, især i de mindre byer eller ude på landet, hvor en kommune gerne har slået skoler sammen til større enheder, men hvor forældrene har ønsket at bevare den mindre skole i nærområdet.

Der er også en hel del friskoler og privatskoler med baggrund i kirkelivet. Der findes således katolske skoler i flere byer. Der er i Sønderjylland desuden tyske skoler i de fleste lidt større byer. Tidligere var de møntet på børnene fra det tyske mindretal, men i dag søges de bredt fra hele den sønderjyske befolkning. Og det samme gælder så i øvrigt de danske skoler syd for grænsen, der også i stort tal søges af tyske familier.

Hvilken skole, dine børn skal gå på, må du vælge ud fra din holdning til tilværelsen, og ud fra hvilken type undervisning, du gerne vil tilbyde dine børn at modtage. Du kan også have ønsker om et særligt værdigrundlag for undervisningen som gør, at du sender dine børn til en bestemt skole.

Back To Top