skip to Main Content

De fleste sender stadig deres børn i folkeskole

I Danmark er der undervisningspligt fra 1. – 9. klassetrin, og flertallet af danske skolebørn går i en folkeskole. En folkeskole er som navnet siger en skole for alle. Mange forældre vælger også folkeskolen, fordi den ligger tæt på deres bopæl, så barnet kan følges med sine kammerater. Der er forældre, som vælger skolealternativer til deres børn – frie grundskoler eller hjemmeundervisning, men langt de fleste børn møder op i folkeskolen og gennemfører deres skoleuddannelse der.

Børnene kommer fra forskellige samfundslag

I folkeskolen bliver børn fra forskellige samfundslag undervist i klasserne. Dermed møder børnene op med forskellig familiehistorie, og det er forskelligt om ens forældre tjener mange penge eller er på kontanthjælp. En folkeskoleklasse giver således indsigt i, at folk i Danmark er forskellige og lever forskelligt, og børnene lærer at tage hensyn til hinanden, rumme hinanden og vise hinanden respekt uanset køn, race, religion osv. For både elever og lærere er der noget at holde styr på, men det er også spændende at møde andre, som ikke nødvendigvis har den samme baggrund eller de samme meninger som en selv.

Folkeskolen skal være rummelig

Folkeskolen skal være rummelig, og det er lærerens opgave at imødekomme eleverne og se deres styrker og svagheder og hjælpe dem med at få mest muligt ud af tiden i folkeskolen. Skole-hjem samtaler er med til at skabe en dialog mellem lærer, elev og forældre, så eleven trives bedst muligt i folkeskolen og kan få det bedste ud af både det faglige og sociale i klassen. Jo bedre læreren kender sine elever, jo nemmere er det at skræddersy et undervisningsforløb. Du kender det måske også fra dit arbejdsliv, hvor du er i kontakt med mange forskellige kunder med forskellige behov. For at få et overblik over dine kunder er det en fordel, hvis virksomheder har et intelligent crm system, hvor man kan indtaste kundeoplysninger. På den måde kan du nemmere imødekomme kunderne og finde løsninger til dem.

Hvordan er det faglige niveau?

Det faglige niveau i folkeskolen er generelt højt. Men der er indimellem forældre, som kan være utilfredse, hvis de fx har et dygtigt barn, som keder sig i timerne, eller hvis de har et barn som halter bagefter de andre med det faglige. Er forældrene og barnet vedvarende utilfredse med undervisningen, kan barnet flyttes til en privatskole, hvor barnet i nogle tilfælde får flere faglige udfordringer, eller barnet kan tilbydes specialundervisning, hvis det fx har svært ved matematik eller dansk. I løbet af ni års skolegang skal børnene i folkeskolen igennem det samme faglige undervisningsmateriale i dansk, matematik, engelsk, idræt og mange andre fag. Den grundfaglige uddannelse ruster dem til at kunne uddanne sig videre og tage fx en studentereksamen og få et superhøjt gennemsnit, handelsskoleeksamen eller en håndværksmæssig uddannelse.

Back To Top