skip to Main Content

Skal dit barn gå på en kristen friskole?

Flertallet af danske skolebørn går i folkeskole, hvor de tager en grunduddannelse fra 1. – 9. klasse. Men der kan være forskellige årsager til, at forældre ønsker, at deres børn skal gå på en friskole i stedet for. Det kan eksempelvis være en kristen friskole, hvor det kristne værdigrundlag står langt stærkere end i den traditionelle folkeskole, hvor der godt nok bliver undervist i kristendom, men hvor man samtidig rummer elever, som har andre religiøse overbevisninger og baggrunde. Forældre efterspørger i stigende grad dannelse i folkeskolen, men det er ikke alle, der er tilfredse med den undervisning, der gives i folkeskolen. Derfor kan de vælge at flytte deres børn til en friskole i stedet for, hvor deres forventninger kan blive imødekommet.

Hvorfor vælge en kristen friskole?

Der findes flere kristne friskoler i Danmark, og derfor kan I også finde en kristen friskole i nærheden af jeres bopæl. En kristen friskole bygger på et kristent værdigrundlag, hvor barnet får en god kristendomsundervisning. Dertil kommer, at der er et stærkt fagligt miljø, som giver barnet stærke færdigheder og kundskaber. Undervisningsmiljøet og det sociale miljø på kristne friskoler er trygt for barnet. De kristne friskoler er også gode til at bygge bro mellem forældrene og skolen, så der opstår et godt samarbejde og en god dialog.

Vil flere blive kristne?

I Danmark er der mange kulturkristne, dvs. folk som går i kirke juleaften og måske også til påske, men i øvrigt ikke kommer i kirke. Men ifølge politiker Morten Messerschmidt er det på tide at revitalisere den kristne tro, og han vil gerne slå et slag for, at danskerne tager kristendommen mere til sig og går oftere i kirke. I forbindelse med coronaen har mange mennesker taget deres liv op til genovervejelse, og nogle beslutter sig måske for at ændre livsbane eller gøre tingene anderledes, når pandemien er overstået. Nogle vil gerne starte deres egen virksomhed, og så kan de med fordel ansøge om et erhvervslån hos https://www.qred.com/da-dk til en favorabel rente. Andre vil søge mod nye fællesskaber. Vi har i mange år dyrket individualismen, men det kan godt være, at det ændrer sig nu, og at vi vil søge kristendommen for at finde en dybere mening med livet.

Back To Top