skip to Main Content

Herlufsholm kostskole

Der findes en del kostskoler i Danmark. Ikke så få gymnasier har således en kostafdeling til elever, som kommer fra en ø eller en egn, hvor der ikke er gymnasium, eller som blot vil gå på en skole i en anden by end den, hvor de ellers naturligt ville skulle gå.

Nogle kostskoler er mere kendte end andre. Vi har for eksempel Sorø Akademi, som har en århundredlang tradition, men mest kendt er nok Herlufholm kostskole, der er kendt i hele landet for sine stolte traditioner og for at være den skole adelen og eliten ofte vælger at sende deres børn hen for at tage deres grunduddannelse og studentereksamen.

Skole fra middelalderen

Herlufsholm kostskole har rødder tilbage til middelalderen, idet skolen og godset stammer helt tilbage fra en stiftelse, der blev skabt i 1135. Frem til reformationen i 1436 blev det drevet som et kloster kaldet Skovkloster. Det blev overtaget af kongen og siden i 1560 af Herluf Trolle og Birgitte Gøye. De oprettede skolen i 1565.

Skolen er den eneste herhjemme, der også drives som gods ved siden af skoleaktiviteterne. Der tilhører mere end 1.000 hektar, hvoraf langt det meste er skov.

På Herlufsholm føres der et specielt liv, som rummer masser af traditioner fra baller og stævner til en meget tidsstyret dagligdag, også i hverdagen. På skolen er der over tid også blevet udviklet et helt særligt sprog, herlovianersprog, som består af sammentrækninger af ord på en ganske bestemt måde. Man kan sige, at folk, der har gået på Herlufsholm, på denne måde har et hemmeligt frisprog, som kan skabe et fællesskab med andre herlovianere resten af livet.

Back To Top